Andreas Juul Jensen (AJJ)
Lektor
Samfundsfag,idéhistorie
ajj@otg.dk
Anna Bjørck Vejby Geil (ABVG)
Lektor
Dansk
abvg@otg.dk
Anna Pors Andersen (APAN)
Lektor
Dansk, samfundsfag
apan@otg.dk
Annette Bonavent Hansen (ABH)
Timelærer
abh@otg.dk
Annette Domanyi Bertelsen (ADB)
Lektor og Studievejleder
Dansk, tysk
adb@otg.dk
Berit Bruun Jespersen (BBJ)
Overlærer
Tekstilteknik, teknologi
bbj@otg.dk
Brian Boyum Hagedorn (BRBH)
Lektor
Teknologi, maskinteknik
brbh@otg.dk
Camilla Busch (CAB)
Lektor
Engelsk, dansk
cab@otg.dk
Catrine H. Feddersen (CHF)
Lektor
Kemi, erhvervsøkonomi
chf@otg.dk
Charlotte Lena Boesen (CHB)
Lektor
Kemi, teknologi, procesteknik
chb@otg.dk
Claus Scheuer-Larsen (CSL)
Lektor
Kommunikation og IT, mediefag
csl@otg.dk
Dorte Ankerfelt (DAN)
Lektor
Biologi, bioteknologi, kemi, procesteknik
dan@otg.dk
Dorthe Vesterholm Klausen (DVK)
Lektor
Dansk, design
dvk@otg.dk
Frederik Laursen (FLAU)
Lektor
flau@otg.dk
Frederik Demant Kørris (FDK)

fdk@otg.dk
Gorm Kristoffer Bentsen (GKB)
Lektor
Engelsk, kommunikation og IT
gkb@otg.dk
Hans Jørn Thorøe (HJT)
Lektor
Samfundsfag, idéhistorie
hjt@otg.dk
Helene Holmegaard Bengtson (HHB)
Lektor
Engelsk, idéhistorie
hhb@otg.dk
Jannich Jakob Petersen (JAPE)
Lektor
Matematik, elteknik, teknologi
jape@otg.dk
Jennifer E. Burke-Hansen (JB)
Lektor og Studievejleder
Engelsk, samfundsfag, international teknologi og kultur
jb@otg.dk
Johnni Alexander Marcussen (JOAM)
Lektor
Matematik, kemi
joam@otg.dk
Jonas Camillus Jeppesen (JCJE)
Lektor
Fysik, programmering
jcje@otg.dk
Kai Egebjerg Herrmann (KEHE)
Lektor
kehe@otg.dk
Karin Guldberg Petersen (KGP)
Lektor
Matematik, byggeteknik
kgp@otg.dk
Kristoffer Dyrgaard Sørensen (KDS)
Lektor
Matematik, fysik
kds@otg.dk
Lars Nyrup (LNY)
Lektor
Biologi, bioteknologi, teknologi, procesteknik
lny@otg.dk
Lars Ulrik Tambjerg-Ravn (LUT)
Lektor
Dansk, engelsk
lut@otg.dk
Lena Erbs (LEER)
Lektor
Matematik, programmering
leer@otg.dk
Lene Riis Jensen (LRIJ)
Lektor
Dansk, kommunikation og it, mediefag
lrij@otg.dk
Lene Sandholdt Paulsen (LPA)
Lektor
Engelsk, filosofi
lpa@otg.dk
Lone Boldt Maagaard (LOMA)
Lektor
Dansk, Engelsk & Idéhistorie
loma@otg.dk
Mads Boe Højvang (MABH)
Lektor
Matematik, fysik
mabh@otg.dk
Maiken Britt Hansen (MAIH)
Laboratorieassistent
maih@otg.dk
Maria Andersen (MARI)
Lektor
Dansk
mari@otg.dk
Marianne Østergaard-Nielsen (MBN)
Lektor
Biologi, kemi, bioteknologi, procesteknik
mbn@otg.dk
Marit Hvalsøe Schou (MAS)
Lektor
Fysik, matematik
mas@otg.dk
Martin Wittrup Sørensen (MWS)
Lektor og Studievejleder
Dansk, idéhistorie
mws@otg.dk
Mette Koch (MKO)
Lektor
Dansk, engelsk, design
mko@otg.dk
Mette Valentin Lausen (MVL)
Lektor
Biologi, kemi, procesteknik, bioteknologi
mvl@otg.dk
Morten Hesselberg Grove (MHG)
Lektor
Fysik, design, teknologi
mhg@otg.dk
Per Hørlyk Nielsen (PHN)
Lektor
Teknologi, maskinteknik
phn@otg.dk
Per Størup Lauridsen (PSL)
Lektor
Kommunikation og IT
psl@otg.dk
Rikke Sofie Hansen (RISH)
Lektor
Dansk, psykologi
rish@otg.dk
Sofie Byskov Jakobsen (SBJ)
Lektor
Dansk, matematik
sbj@otg.dk
Steen Heide (STH)
Lektor
Elteknik, teknologi
sth@otg.dk
Susanne Holst (SUH)
Lektor
Kemi, procesteknik, teknologi
suh@otg.dk
Søren Præstegaard (SPR)
Lektor
Matematik, teknologi, programmering
spr@otg.dk
Søren Peter Møller (SMO)
Lektor
Fysik, idræt
smo@otg.dk
Søren Peter Meyer (SPM)
Lektor
Fysik, matematik, statik og styrkelære
spm@otg.dk
Søren Søndergaard Eriksen (SSE)
Lektor
Matematik, fysik
sse@otg.dk
Tine Kofod (TKO)
Lektor
Engelsk, idræt
tko@otg.dk
Valther Rasmussen (VAR)
Lektor
Matematik, statik og styrkelære, teknologi, byggeteknik
var@otg.dk